Personliga kalendrar

Unika kalendrar med personliga foton

Vi är specialiserade på produktion av personliga kalendrar. Vi anpassar projekt till de krav på visuell identifiering som gäller i ett visst företag. Baserat på den tillhandahållna databasen för personalisering kan vi särskilja grafiska mönster när det gäller deras innehåll. Som en del av beställningen sysslar vi även med processen med individuell förpackning, märkning och leverans till slutkunder. En omfattande databas med personliga foton gör att vi kan välja lämpliga grafiska motiv som betonar karaktären hos en given marknadsföringsakacia. Vi tillhandahåller också en tjänst för att anpassa bilder från kunder.


Välja:

  • typ av kalender
  • typ av kalendarium
  • 13 bilder från vårt bibliotek
  • upplaga

 Se: PERSONLIGT FOTOBIBLIOTEK


Förbereda:

  • din logotyp och sidfot
  • namn och efternamn för personalisering